Men's Surf Stripe Polo - White Sand / Sagebrush – California Cowboy icon